Mycometer

Mycometer_logoDanske Mycometer leverer flere af vores tests, der både anvendes i marken ved undersøgelser og også sælges til hjemmebrug (med efterfølgende analyse). Mycometer har ligeledes uddannet og certificeret vores medarbejdere til at foretage laboratorie-analyser af prøverne.

Mycometer, der blev grundlagt i 1998, er et “spin off” fra en forskergruppe på Københavns Universitet. Virksomheden udvikler hurtigmetoder til påvisning og kvantificering af mikroorganismer (f.eks. Mycometer-testen, der blev markedsført i 1999). Virksomheden rådgiver desuden indenfor anvendt mikrobiologi.

Mycometer-testen, der er patenteret, er baseret på kvantificering af aktiviteten af et særligt enzym, der findes hos alle svampe. Ved analyse anvendes fluorescens-teknologi, der giver mulighed for en hurtig bestemmelse af selv små mængder skimmelsvamp.