Penicillium

Penicillium Sp er en ganske stor og meget omfattende skimmelsvampe-slægt. Typen er blandt de hyppigst forekommende skimmelsvampe i både inde- og udeluft, samt på fugtige bygningsdele.

Penicillium kan angribe flertallet af organiske materialer, især fugtige bygningsmaterialer. Kendes især fra jordslåede tapetter.

Svampene danner mange, små sporer, der er særdeles usunde for helbredet. Penicillium bør derfor betragtes med stor alvor i indeklima-sager.

Denne type skimmelsvamp danner oftest hvide eller lidt grønlige kolonier.

penicillium skimmelsvamp