Stachybotrus Chartarum

Stachybotrus Chartarum Sp er en vandskade-skimmelsvamp, der nedbryder cellulose-holdige materialer, f.eks. træ. Vokser ofte på våde eller opfugtede gipsplader beklædt med pap eller vådt tapet.

Når denne type skimmelsvamp vokser, udvikler den luftformige forbindelser, der irriterer huden og nedsætter immunforsvaret.

Visuelt er Stachybotrus Chartarum karakteriseret ved at danne mørke kolonier i brunlige og grønlige farver.

Stachybotrus Chartarum skimmelsvamp