Destruktive undersøgelser

Inden en skimmelsanering igangsættes, bør omfanget af problemet først kortlægges helt præcist. F.eks. via såkaldte destruktive undersøgelserKorrekt skimmelsanering kræver at omfanget kortlægges helt præcist.

Du ser normalt kun den synlige del af et skimmelangreb. Det rent overfladiske, så at sige. Skimmelangrebet kan dog stikke langt dybere.

Har du f.eks. konstateret skimmelsvamp på forsiden af en gipsplade, kan bagsiden meget vel også være angrebet. Det kan du normalt bare ikke se. Det er den usynlige del, der kaldes for skjult skimmelsvamp.

Du kan normalt finde ud af, om der er skjult skimmelsvamp ved at gøre brug af en skimmelsvamp test for skjult skimmelsvamp, f.eks. en luft- eller DNA-test. Testen fortæller dig dog ikke, hvor den skjulte skimmelsvamp rent faktisk befinder sig. Det skal der såkaldte destruktive undersøgelser til for at fastslå, ligesom det er den eneste måde at fastslå omfanget af angrebet fuldt ud.

Destruktive undersøgelser er desuden også eneste mulighed for at undersøge om svampen har spredt sig til omkringliggende bygningsdele.

Destruktive undersøgelser danner dermed grundlag for at kunne afgive et realistisk tilbud på skimmelsanering. Det er derfor en god ide, at få kortlagt det totale omfang af skimmelsvamp, inden der gives tilbud på udbedring af problemet.

Det skal bemærkes, at udbedring efter destruktive test normalt ikke er omfattet i undersøgelsen. Dette er således kundens eget ansvar, med mindre andet aftales, men vi bestræber os altid på, at foretage destruktive indgreb så skånsomt og diskret som muligt.

Call Now Button