Om radon-sikring

Radon-indholdet i luften indendørs kan reduceres på flere forskellige måder.

Montering af radon-membranRadon findes naturligt overalt i den danske undergrund. Dermed vil radon kunne trænge ind i din bolig gennem alle former for sprækker og revner. Da der tilmed ofte er et lavere lufttryk inde i en bolig i forhold til i undergrunden, skabes der en form for undertryk i boligen. Det betyder, at boligen kommer til at fungere som en ”støvsuger”, så den suger radon op fra undergrunden.

Derfor ses forhøjede radon-niveauer da også ofte i rum med gulve direkte mod jorden. Det vil sige kælderrum og rum i stueetagen i boliger med terrændæk (ingen kælder eller krybekælder). Den radon-holdige luft siver desuden ofte videre op i boligen.

Inde i boligen henfalder radon til forskellige, skadelige partikler (såkaldte radondøtre). Desværre er daglig udluftning ikke altid nok til at slippe af med radon og de skadelige partikler.

Gør gulvkonstruktionen lufttæt

Indholdet af radon i indeluften kan reduceres på fire forskellige måder:

  • Gøre gulvkonstruktionen tæt mod undergrunden
  • Øge ventilationen i boligen
  • Reducere undertrykket i boligen
  • Etablere sug under gulvkonstruktionen

Er gulvkonstruktionen tætnet korrekt, vil yderligere tiltag normalt ikke være nødvendige. Derfor stilles der da også krav om radon-sikring via tæt gulvkonstruktion ved nybyggeri.

Der kan f.eks. etableres en radon-spærre af polythylenfolie, hvor samlinger tætnes med butyl-fugemasse. En lufttæt gulvkonstruktion afhjælper i øvrigt ikke kun problemer med radon. Det kan således også være med til at forebygge problemer med fugt i bygningen.

Eksisterende byggeri

Det kan vise sig vanskeligt at tætne gulvkonstruktioner i eksisterende byggeri. Men er der mulighed for det, vil det normalt være den nemmeste og bedste løsning. Ofte er det dog nødvendigt i stedet at øge ventilationen eller etablere radon-sug.

Er der kælder eller krybekælder i bygningen, er det oplagt at ventilere der. Ellers skal der ventileres i selve boligen. Vær dog opmærksom på, at der ikke bliver dannet for højt undertryk i boligen, hvis der installeres friskluftventiler med udblæsning.

En lille ventilator, der kan puste frisk luft ind i boligen og samtidig reducere eventuelt undertryk, er en både god og billig løsning. Når undertrykket i boligen reduceres, suges der også mindre radon ind fra undergrunden. Du skal blot sikre dig, at du ikke ender med at skabe overtryk i boligen.

Ellers risikerer du i stedet, at presse varm, fugtig indeluft i bygningskonstruktionen. Det kan så føre til problemer med bl.a. skimmelsvamp.

Der er dog rigtig mange muligheder inden for ventilation. F.eks. et såkaldt genveksanlæg, der er mekanisk ventilation med varmegenvinding. Derfor anbefaler vi altid, at du tager en specialuddannet fagmand med på råd.

Passiv eller aktiv

Kan ingen af de allerede beskrevne løsninger nedbringe niveauet af radon tilstrækkeligt, kan et sug under gulvet afhjælpe problemet. Suget kan være enten passivt eller aktivt.

Ved et passivt sug føres rør fra det kapillarbrydende lag under gulvet gennem boligen og op over tagryggen. Dermed reduceres eller elimineres trykforskellen mellem under- og overside af gulvet, så indtrængningen af radon kommer under grænseværdien.

Ved et aktivt sug udlignes trykforskellen mellem under- og overside af gulvet ved hjælp af en motor.

Uanset dine ønsker og behov, hjælper vi naturligvis gerne med at finde den helt rigtige løsning. Kontakt os på tlf. 41 42 40 40 eller skriv til os på info@agx.dk.