Om skimmelsanering

Sanering af skimmel kan være en stor opgave, men mindre områder kan du selv sanereSkimmelsvamp kan give fysiske problemer. Derfor skal det fjernes.

Er der konstateret skimmelsvamp i din bolig eller virksomhed, f.eks. ved en skimmelsvamp undersøgelse, skal lokalerne – særligt de områder, der er angrebet af skimmelsvamp – saneres (afrenses). Inden sanering iværksættes er det dog vigtigt at have fastslået, hvorfor og hvordan de pågældende bygningsdele er blevet opfugtede samt hvorfor der er kommet skimmelsvamp.

Med andre ord skal årsagen til skimmelproblemet, fugt, først kortlægges, så det kan stoppes og udbedres. Sker det ikke, vil skaden blot opstå igen og igen. Ofte vil en affugtning af områderne også være nødvendig.

Desuden er det vigtigt helt nøjagtigt at få fastslået omfanget af problemet, inden en skimmelsanering kan sættes i gang. Derfor er såkaldte destruktive undersøgelser, der kan hjælpe til at fastslå omfanget af skaderne, for det meste nødvendige.

Professionel skimmelsanering

Afrensningsmetode, og der er en del at vælge blandt, fastslås typisk af en rådgiver eller det udførende firma, evt. i samråd med forsikringsselskabet. Ofte vil der blive anvendt kombinationer af flere af de mulige metoder.

Hvilken afrensningsmetode, der vælges, vurderes typisk ud fra flere parametre. Bl.a. omfanget af skaden, om det er en gammel eller ny skade, placeringen i boligen og de materialer, der skal afrenses.

Nedrivning og bortskaffelse

Sarte og porøse materialer, f.eks. puds, gipsplader, isolering, spånplader og tæpper, kan ofte ikke renses for skimmelsvamp ved hjælp af gængse afrensningsmetoder. Derfor vil denne type materialer typisk blive fjernet/revet ned og bortskaffet.

Efterfølgende vil det ofte være nødvendigt at rense bag/under de fjernede materialer. Der kan nemlig sagtens gemme sig skimmelsvamp i den under- eller bagvedliggende konstruktion.

Mekanisk afrensning

Som udgangspunkt vokser skimmelsvampe, modsat f.eks. trænedbrydende svampe, ikke ind i faste materialer. Et skimmelangreb vil derfor normalt kun ligge i det øverste lag af materialet.

Dermed kan der foretages en afrensning ved at fjerne den angrebne overflade. Det kaldes normalt en mekanisk eller fysisk nedrensning, og vil typisk foregå ved at slibe, skrabe, sandblæse eller på anden, tilsvarende vis rense/fjerne de skimmelangrebne overflader.

Ofte er det nødvendigt at supplere denne type afrensning med en eller flere andre afrensningsmetoder, typisk kemisk afrensning, for at være helt sikker på et godt resultat. Det skyldes, at der efter den mekaniske afrensning kan være efterladt små skimmelsporer osv.

Biovenlig, kemisk afrensning

Den mest anvendte metode til afrensning af skimmelsvamp er den kemiske. Den indledes dog normalt med en form for mekanisk afrensning, hvor tapet, puds og andre ting, der ikke umiddelbart lader sig rense for skimmelsvamp, fjernes.

Herefter påføres rensemidlerne, der er både desinficerede og svampedræbende. Afrensningen, der effektivt slår alle former for skimmelsvamp, bakterier mv. ihjel, foregår typisk som en almindelig nedvaskning med børste, klude osv. I nogle tilfælde sprayes rensemidlerne blot på de angrebne områder, hvor de så skal have lov til at virke noget tid.

Normalt anvendes rensemidler, der er skånsomme overfor miljøet, og som ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker eller dyr, selv om det effektivt eliminerer alle former for mikroorganismer. Herunder bl.a. skimmelsvampe.

Afrensning med tørdamp

Dette benævnes ofte som MicroClean-metoden og er en af de mest effektive afrensningsmetoder. Men metoden, der er patenteret, er også en af de dyreste.

Afrensningen foregår ved, at overophedet vanddamp under tryk frigives direkte på de overflader, der er angrebet med skimmelsvamp. Sporerne fra skimmelsvamp skoldes på den måde ihjel med ca. 150 oC varm damp. Samtidig fjernes belægninger, plamager osv.

Denne form for afrensnings kan ikke udføres med en almindelig tapetafrenser og må kun udføres af certificerede firmaer. Der benyttes ingen former for kemikalier ved tørdampafrensning.

Afrensning med tøris

Ved denne form for afrensning, der kun sjældent finder anvendelse i beboelsesrum, blæses små perler af tøris ind på den angrebne overflade. Metoden minder om sandblæsning og er dermed en form for mekanisk afrensning.

Afrensning med tåge

Denne form for afrensning kaldes også ofte for koldtåge-behandling, og foregår ved at en forstøver sender en ”tåge” af et desinficerende og svampedræbende rensemiddel ud i det område, der ønskes renset for skimmelsvamp.

Det er dog sjældent denne metode vælges, da den ikke rigtig er sikker nok til egentlig skimmelsanering. Til gengæld egner koldtåge-behandling sig rigtig godt til en sidste generel afrensning eller desinficering af lokaler, der er blevet skimmelsanerede.

En koldtåge-behandling egner sig også til hurtigt at gøre et rum eller en hel bolig beboelig for en periode, ved at slå skimmelsvampen ned. F.eks. hvis det først er muligt at igangsætte en egentlig skimmelsanering på et senere tidspunkt.

Her kan du læse mere om desinficering (koldtåge-behandling).

Afrensning med ild

Åben ild, f.eks. fra en ukrudtsbrænder, er en ganske effektiv metode til at komme skimmelsvamp til livs med, og det har da også tidligere været en populær metode til afrensning. Det er dog ikke uden problemer at benytte åben ild.

Der er nemlig stor risiko for antændelse af det skimmelfyldte område eller øvrige dele i bygningskonstruktionen. Derfor anvendes denne metode da også kun meget sjældent i dag, særligt ikke i bygninger. Det er bestemt heller ikke en metode, der kan anbefales selv at give sig i kast med.

Sørg for afskærmning

Det hjælper ikke meget at sanere for skimmelsvamp i den ene ende af boligen, hvis der ikke er afskærmet til den anden ende. For så risikerer man blot, at problemet spredes yderligere i forbindelse med saneringen.

Ved slibning, nedbrydning osv. frigives der støv, og dermed også skimmelsporer. Derfor er det vigtigt, at spredning af de frigivne sporer begrænses bedst muligt. Typisk med en god og tæt afskærmning.

Afskærmning etableres ofte som støvvægge af plast. Desuden kan der med fordel sørges for kraftig udsugning i de rum/områder, der skimmelsaneres. Det vil skabe et undertryk i området, der vil hindre støv, skimmelsporer mv. i at sprede sig.

Vigtigt at kontrolmåle

Der bør altid foretages kontrolmålinger efter en skimmelsanering – uanset saneringens omfang. Der kan benyttes samme type test som til konstatering af skimmelsvamp. Det vil typisk sige test som PRO-Clean, Mycometer-Surface og lignende.

Det er bedst at tage disse kontrol-test umiddelbart efter nedrensningen er færdiggjort, ligesom prøverne, selvfølgelig, skal vise, at skimmelsvampen er bortrenset. Viser testene fortsat spor af skimmelsvamp, skal nedrensningen gentages. Kontrolmålinger er en helt naturlig del af egenkontrol ved skimmelsanering hos vores samarbejdspartnere.

Rengøring sætter punktum

Det største problem med skimmelsvampe er normalt sporerne fra svampene/resterne fra dødt mycelium (netværk af lange, rørformede svampeceller), der spredes i indeklimaet og som kan medføre problemer med helbredet for beboerne.

Derfor bør der, efter større skimmelangreb og efterfølgende afrensning, foretages en grundig rengøring af boligen – eller i det mindste store dele af boligen. Det vil normalt sige grundig støvsugning og afvaskning af alle overflader, hvor der benyttes almindelige rengøringsmidler.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, eller blive anbefalet, at foretage en desinficering af hele eller dele af boligen. Typisk i form af en såkaldt koldtåge-behandling.

Tøj osv., der har været opbevaret i skimmelinficerede skabe eller lignende, kan normalt renses med en kogevask. Andre tekstiler, der har været i direkte kontakt med større mængder skimmelsvamp, bør kasseres for en sikkerheds skyld. Men spørg os gerne til råds, hvis du er i tvivl.

Skimmelsanering på egen hånd
Er der tale om mindre områder med vækst af skimmelsvamp kan du i mange tilfælde selv foretage en afrensning. Det kan være afrensning af skimmelsvamp i fuger, vinduesrammer, fliser og mindre områder på f.eks. vægge. Er det mere end det, bør du overlade opgaven til professionelle, så du er sikker på at slippe helt af med problemet.
 
Når du skal bortrense skimmelsvamp, kan du med fordel benytte den type produkter, de professionelle anvender, f.eks. BioVir eller Protox Hysan. Disse produkter er både indeklimatestede og godkendte, og kan også købes af private.
 
Husk altid at sørge for god udluftning, når du afrenser.
Call Now Button