Materialeprøve med dyrkning

Tapetaftryk2Be- eller afkræftelse af skimmelsvamp-vækst på/i materiale, samt arts- eller slægtsbestemmelse med mikroskopi. En materialeprøve med dyrkning fortæller præcis hvilke skimmelsvamp-typer, der er tale om.

Dyrkning af evt. skimmelsvampe (på V8-medie) med efterfølgende identifikation (arts- eller slægtsniveau), foretager af skimmel-eksperter ved mikroskopi.

Analyseresultat vurderes i forhold til gældende anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Sundhedsstyrelsen, og laves på et anerkendt, dansk laboratorium.

Testen, der koster kr. 1.250,-, tager 4-7 arbejdsdage efter modtagelsen. Herefter modtager du svar.

Du kan købe testen her.