Materialeprøve/tapetaftryk

Tapetaftryk1

Få helt nøjagtigt at vide, hvilke typer skimmelsvamp, der er tale om (via mikroskopi). Eller få be-/afkræftet vækst i/på et materiale.

Der bliver lavet en dyrkning af eventuelle skimmelsvampe på et V8-medie med efterfølgende identifikation (via lysmikroskopi på et anerkendt dansk laboratorium) på arts- eller slægtsniveau, når typer af skimmelsvamp skal fastslås. Resultatet af analysen vurderes derpå i forhold til gældende anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Sundhedsstyrelsen.

Det tager 4-7 dage at lave testen efter den er modtaget på laboratoriet.

Der kan alternativt bekræftes om der er skimmelsvamp i vækst på et område eller om der er gammel og indtørret skimmelsvamp på området. Denne analyse, der normalt tager 2-3 dage efter modtagelsen på laboratoriet, foretages direkte fra prøven via mikroskopi.

Du kan lave et aftryk på f.eks. et tapet eller sende et stykke materiale ind. Ved køb, der koster kr. 945,-, får du således både testplade til tapetaftryk og udførlig vejledning tilsendt. Resultatet af analysen bliver typisk sendt til dig pr. e-mail 5-10 arbejdsdage efter prøven er modtaget på laboratoriet.

Du kan også få begge muligheder, altså både vækst og artsbestemmelse, samtidig. Dette koster så kr. 1.250,-, inkl. moms og forsendelse. Desuden forudsætter det, at du kontakter os via info@skimmelsvamptest.dk eller tlf. 61 42 40 40.

Du kan bestille testen her.