Hvis du har skimmelsvamp

SkimmelsvampHvis der er skimmelsvamp i din bolig, skal du sørge for at få det fjernet så hurtigt som muligt.

Følg disse tre trin, når du går i gang med at udbedre skimmelproblemer:

1. Find årsagen

Gå din bolig grundigt igennem. Er der f.eks. tale om vandskader, stoppede udsugningskanaler eller møbler tæt på kolde ydervægge i boligen? Sørger du for at lufte ordentligt ud mindst to gange om dagen? Husker du at bruge emhætten, når du laver mad? Tørrer du dit tøj udendørs eller i en tørretumbler med aftræk til det fri? Sørg for, at disse ting altid er i orden.

2. Fjern skimmelsvampene

Når du har fundet grunden til, at der er skimmelsvampe i boligen, skal du fjerne årsagen. Ellers vil der fortsat være gode vækstvilkår for skimmelsvampe. Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille areal, anbefaler vi, at du rengør det ramte område med rensemidlet Hysan. Dækker skimmelsvampene et større område, bør du kontakte en fagmand. Vi kan også henvise til en skimmelsvamp-ekspert.

3. Tjek igen

Følg op! Tjek, om de første to trin er gennemført, og tag så en ny indikatortest, for at tjekke, at skimmelsvampen virkelig er fjernet, så den ikke blot kommer tilbage igen.