Reducering af formaldehyd-koncentration

Mange planter kan hjælpe med at rense luften for formaldehyd

Ventilation er uden tvivl nøgleordet, hvis du ønsker at begrænse indholdet af formaldehyd i luften indendørs. Og så er ventilation da også vigtigt, hvis du generelt ønsker et sundt indeklima.

Særligt hvis du har fået nye møbler, trægulve eller køkken, bør der luftes ekstra ud. Det nye træ, der er bragt ind i hjemmet, kan nemlig afgive formaldehyddampe.

I Danmark har afgivelsen af formaldehyddampe fra træplader været lovgivningsmæssigt reguleret siden 1980. Derfor skal alle byggevarer, der potentielt kan afgive formaldehyd, være CE-mærkede.

Anvend helst MDF- eller spånplader, der er overfladebehandlede med maling eller finer, da det vil reducere afdampning af formaldehyd. Desuden bør der gå mindst fire uger fra pladerne er produceret, til de tages i brug, idet nye produkter afgasser mest.

Grøn vej til bedre luft
Den amerikanske rumfartsorganisation, NASA, har forsket i mange forskellige måder at rense luften i rumstationer. Blandt andet har de gjort forsøg med luftrensende planter.

Alle planter absorberer nemlig kuldioxid (CO2), men frigiver så til gengæld ilt som et affaldsprodukt. Desuden er der en lang række forskellige planter, der også absorberer forskellige stoffer fra luften, herunder formaldehyd.

Faktisk er listen over luftrensende planter ganske omfattende. Men rettes fokus mod de planter, der kan rense luften for formaldehyd tæller listenbl.a. bajonetplante eller svigermors skarpe tunge (Sansevieria trifasciata), chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium), fredslilje (Spathiphyllum wallisii) guldranke (Scindapsus aures eller Epipremnum aureum) og væddeløber (Chlorophytum comosum).

Den gode jord
Du skal normalt regne med mindst to store planter (diameter på 20-30 cm) for hver 10 m² boligareal, hvis luften skal renses effektivt. Er du eller en anden i familien ryger, kan det være nødvendigt med flere planter, da cigaretter indeholder formaldehyd.

Du kan læse mere om NASA’s studier med de luftrensende planter her.

På den danske udgave af opslagsværket Wikipedia kan du også blive klogere på luftrensende planter. Her fremgår det desuden, at den jord, planterne vokser i, også kan have indflydelse på luftkvaliteten. Læs mere her.

Husk dog på, at nogle planter er giftige og derfor kan være farlige for børn og kæledyr. Det gælder bl.a. væddeløber og fredslilje. Du kan finde mere information om giftige planter på bl.a. Sundhed.dk.