Hvis du har skimmelsvamp

Hvis du opdager skimmelsvamp, skal du sørge for at få det fjernet så hurtigt som muligtSkimmelsvamp i bolig eller virksomhed bør fjernes hurtigst muligt.

Er der tale om et mindre og vaskbart område, der er angrebet med skimmelsvamp, kan du ofte selv sørge for at rense det bort. Det kan f.eks. være skimmelsvamp i fuger og vinduesrammer samt på fliser og mindre områder af vægge.

Er det mere end blot mindre angreb af skimmelsvamp, bør du overlade opgaven til professionelle. På den måde er du både sikker på at slippe helt af med problemet og at opgaven bliver løst forsvarligt.

Hvis du selv skal bortrense skimmelsvamp, bør du anvende professionelle og miljøvenlige renseprodukter, BioCid Skimmel Pro+ eller Protox Hysan. Disse produkter er både indeklimatestede og godkendte, og kan også købes af private.

Følg disse trin, hvis du selv går i gang med at udbedre skimmelproblemer:

1. Find årsagen

Gå rummet/bygningen grundigt igennem. Er der f.eks. tale om vandskader, stoppede udsugningskanaler eller møbler tæt på kolde ydervægge? Sørger du for at lufte ordentligt ud mindst to gange om dagen? Husker du at bruge emhætten, når du laver mad? Tørrer du dit tøj udendørs eller i en tørretumbler med aftræk til det fri? Sørg for, at disse ting altid er i orden.

2. Fjern årsagen

Når du har fundet grunden til, at der er skimmelsvampe i boligen, skal du sørge for at fjerne eller udbedre den. Ellers vil der fortsat være gode vækstvilkår for skimmelsvamp.

3. Afrens skimmelsvampen

Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille areal, kan du selv rengøre området. Du skal benytte et desinficerende og svampedræbende rensemiddel, f.eks. BioCid Skimmel Pro+ eller Protox Hysan.
Dækker skimmelsvampene et større område, bør du kontakte en fagmand. Vi hjælper gerne med en henvisning til en skimmelsvamp-ekspert, der kan hjælpe med at udbedre problemet fra A til Z. Du kan kontakte os på tlf. 31 11 90 00 eller skrive til info@agx.dk.

4. Egenkontrol

Efter nedvaskningen af skimmelsvamp, skal der kontrolleres at området er helt frit for skimmelsvamp – ellers gentages nedvaskning og kontrol til al skimmel er bortsaneret. Til kontrol kan der f.eks. anvendes PRO-Clean.

5. Efterbehandling

Når området er helt fri for skimmelsvamp, kan det ofte betale sig at efterbehandle med BioCid Skimmel eller Protox Skimmel. Det vil kunne forebygge fremtidig vækst af skimmelsvamp.

Er du i tvivl om der er skimmelsvamp i din bolig eller virksomhed? Så bør du overveje at få foretaget en professionel skimmelsvamp undersøgelse af vores eksperter.

Call Now Button