Gængse skimmelsvamp-arter

Skimmelsvamp er ikke bare én, men mange forskellige typer med flere fællestrækSkimmelsvamp dækker over forskellige svampe med flere fællestræk.

F.eks. benytter skimmelsvamp organiske materialer som fødekilde, ligesom de kræver et fugtigt klima for at kunne vokse og trives. Det får disse svampe til at skille sig ud fra øvrige svampe er, at de kan påvirke din dagligdag ganske negativt. Skimmelsvampe udsender nemlig sporer og giftstoffer, der kan være meget ubehagelige og, i nogle tilfælde, direkte sundhedsskadelige.

Skimmelsvampe vokser i kolonier som hyfer (tynde, forgrenede tråde). Tilsammen kan hyferne danne såkaldt mycelium.

Er de rette vækstbetingelser til stede, vil sporer fra skimmelsvamp kunne spire og dermed danne nyt mycelium. Små brudstykker af mycelium frigivet til luften vil ligeledes kunne danne nye kolonier.

Chancerne for at få uønsket skimmelsvamp ind i boligen eller virksomheden er derfor store. Der for man da også foretage en eller flere skimmelsvamp test, hvis man har blot den mindste mistanke om vækst af skimmelsvamp.

Kan skade helbredet

Skimmelsvampe udskiller forskellige enzymer for at nedbryde de materialer, de vokser på. Desuden udskiller svampene også andre biologisk aktive stoffer, herunder de såkaldte mykotoksiner (svampegiftstoffer).

Mykotoksinerne betyder, at skimmelsvampe kan give dig forskellige, fysiske problemer. Bl.a. kan de være årsag til træthed, hovedpine, åndedrætsbesvær og andre reaktioner, der kan minde om allergi.

Skimmelsvampe kan desuden forværre symptomerne, hvis du i forvejen lider af astma. I værste fald kan skimmelsvamp også være skyld i astma og kroniske allergier.

Kan være næsten usynlige

Skimmelsvampe, der findes overalt i naturen på f.eks. jord og plantedele, er meget små svampe. Faktisk så små, at de i visse tilfælde kan være svære at se med det blotte øje.

Størrelsen gør, at skimmelsvamp-sporer derfor nemt finder vej ind i bygninger, f.eks. ved udluftning. Når først sporerne er indendørs, kan de udvikle sig til skimmelsvampe på overflader, der gennem en periode har været fugtige. Fugtige omgivelser er nemlig ensbetydende med ideelle vækstbetingelser.

Vi har samlet et minileksikon over de mest almindelige arter af skimmelsvamp, man kan finde i danske bygninger:

Alternaria/Alternaria altern

Alternaria-slægten, der er en parasit/rådsvamp, gror i naturen typisk på planter, frugter og grøntsager. Desuden kan det findes i råddent træ, kompost og jord. Men de gror også indendørs. Helbredsmæssigt kan Alternaria medføre høj feber samt være astma- og allergifremkaldende.

Alternaria altern sp er ligeledes astma- og allergifremkaldende. Denne type skimmelsvamp kendes bl.a. som en årsag til “bagerlunge” og “landmandslunge”, da den bl.a. forekommer på korn og hø.

Visuelt kan Alternaria kendes ved sorte til olivensorte eller grå svampekolonier.

Aspergillus

Aspergillus spp hører til blandt de hyppigst forekommende skimmelsvampe på fugtige bygningsdele og kræver ikke meget fugt for at udvikle sig. Arten kan således allerede påbegynde vækst ved blot 75 procent relativ luftfugtighed på overfladen af et materiale.

Aspergillus-arterne kan, grundet deres store udbredelse, kraftige muglugt og store sporeproduktion, have store, negative konsekvenser for indeklimaet. Aspergillus betragtes desuden som en biologisk aktiv skimmelsvamp (SBAS), der kan producere giftstoffer.

Denne type skimmelsvamp kan således forårsage infektioner i lunger, luftveje, næse, bihuler og øregange. Hos personer med svækket immunforsvar eller immundefekter kan Aspergillus føre til alvorlig sygdom, hvor også indre organer som hjerne og nyrer kan blive angrebet.

Svampen smitter ved inhalation af svampesporer i luften eller fra klimaanlæg. Smitter ikke mellem personer.
Visuelt er Aspergillus kendetegnet ved at danne kolonier med hvide, gule, orangegule og orangegrønne farver.

Chatomium

Chatomium sp er en skimmel-lignende sæksporesvamp, der er cellulosenedbrydende og som kan forårsage overfladeråd. Svampen ses ofte på planter, fugtigt træ, gipsplader og tapet.

Chatomium-svampen afgiver en stor spredning af skimmelsvampefragmenter og kan give såvel allergiske reaktioner som infektioner. Afgiver en karakteristisk og ubehagelig skimmellugt.

Svampen er meget letgenkendelig, da den danner sorte, hårfyldte kolonier.

Cladosporium

Flertallet af sporer i luften udendørs stammer fra Cladosporium-skimmelsvampe. Svampene, der er allergi-givende, lever bl.a. på blade fra løvtræer, døde plantedele og i jord. Denne type skimmelsvamp kan også forekomme i køleskabe og på tapeter.

Cladosporium, der er en rådsvamp, er en af de hyppigst forekommende skimmelsvamp-grupper. Det skyldes ikke mindst, at de trives rigtig godt udendørs, men også ofte forekommer i fugtige miljøer indendørs.

Denne type skimmelsvamp er ikke særlig giftig. Men desværre fremmer sporerne fra Cladosporium astma eller giver symptomer på astma.

Visuelt kan Cladosporium genkendes på olivengrønne og -brune kolonier.

Gærsvamp (yeast)

Yeast sp eller gærsvamp omfatter en stor gruppe af encellede skimmelsvampe. Er almindeligt forekommende i både inde- og udeluft.

Gærsvamp konstateres ofte på fugtige overflader i vådrum og ved vinduer. De er ofte fedtede at røre ved.

Visuelt optræder denne type skimmelsvamp i næsten alle farver. Lige fra hvide over røde til sorte typer. I modsætning til skimmelsvamp, behøver gærsvamp ikke ilt for at kunne vækste.

Mucor

Mucor, der er en vandskade-skimmelsvamp, bliver også kaldt for mugsvamp. Denne type skimmelsvamp er almindeligt forekommende på frugt og frugtholdige fødevarer. Gror desuden på fugtigt træ og ses desuden ofte i husstøv.

Mucor kan medføre symptomer på høfeber og luftvejsallergi.

Optræder normalt som hvide og grålige kolonier.

Penicillium

Penicillium Sp er en ganske stor og meget omfattende skimmelsvampe-slægt. Typen er blandt de hyppigst forekommende skimmelsvampe i både inde- og udeluft, samt på fugtige bygningsdele.

Penicillium kan angribe flertallet af organiske materialer, især fugtige bygningsmaterialer. Kendes især fra jordslåede tapetter.

Svampene danner mange, små sporer, der er særdeles usunde for helbredet. Penicillium bør derfor betragtes med stor alvor i indeklima-sager.

Denne type skimmelsvamp danner oftest hvide eller lidt grønlige kolonier.

Penicillium er dog en af de skimmelarter, vi også har stor glæde af. F.eks. udskilles det bakteriedræbende penicillin af bl.a. Penicillium notatum og Penicillium crysogenum, mens enzymer fra Penicillium roqueforti anvendes ved fremstilling af skimmeloste, bl.a. roquefort og gorgonzola.

Stachybotrus Chartarum

Stachybotrus Chartarum Sp, der er en vandskade-skimmelsvamp, nedbryder celluloseholdige materialer, f.eks. træ. Vokser ofte på våde eller opfugtede gipsplader beklædt med pap eller vådt tapet.

Når denne type skimmelsvamp vokser, udvikler den luftformige forbindelser, der irriterer huden og nedsætter immunforsvaret.

Visuelt er Stachybotrus Chartarum karakteriseret ved at danne mørke kolonier i brunlige og grønlige farver.

Call Now Button