Fugt- og skimmelundersøgelse

Fugt- og skimmelundersøgelse
Har du mistanke om fugt eller skimmelsvamp i din bolig eller virksomhed? Så kan vi hjælpe med at finde eventuelle fugtskader og angreb af skimmelsvamp.

Hvis mistanken om fugt og/eller skimmelsvamp melder sig, så kan vi hjælpe dig med at undersøge problemet nærmere. I forbindelse med undersøgelsen foretager vi også et skøn af omfanget, hvorfor/hvordan problemet er opstået og hvilke næste skridt, du bør tage.

Når vi er færdige med undersøgelsen, udfærdiger vi en enkel rapport*, du får tilsendt pr. e-mail. Du får typisk rapporten inden for 1-2 uger efter undersøgelsen. Priserne for en fugt- og skimmelundersøgelse starter ved 2.450 kroner plus kørsel (se skemaet for vores kørselstakster).

Du kan bestille en undersøgelse, eller få yderligere oplysninger, ved at ringe til os på tlf. 61 42 40 40. Du er selvfølgelig også velkommen til at sende os en e-mail: info@agx.dk.

Om undersøgelsen

Ved undersøgelser for fugt og skimmelsvamp foretager vi altid først en visuel gennemgang. Herefter tjekker vi normalt altid for fugt ved hjælp af elektronisk måleinstrument, så omfanget af eventuelle fugtproblemer kan anslås.

Hvis vi finder synlige tegn på mulig skimmelsvamp, foretager vi en indikatortest med en PRO-Clean test (inkluderet i prisen). PRO-Clean testen kan suppleres med den avancerede Mycometer-Surface test**, der ligeledes kan teste for skimmelsvamp på overflader, hvis det vurderes nødvendigt.

Konstaterer vi ved vores gennemgang og tests ikke skimmelsvamp, men der stadig er mistanke om vækst af skimmelsvamp, anbefaler vi at der undersøges for skjult skimmelsvamp. Det kan gøres bedst med en DNA-test, der kan undersøge mængden af svampesporer i luften i rummet. Desuden giver DNA-testen et helt klart billede af skimmelsvamp-arter og mængder af hver enkelt art.

Både Mycometer- og DNA-testene er udvidede test, der kræver efterfølgende analyse på laboratorium. Derfor går der normalt mindst 5 arbejdsdage, inden resultaterne er klar. De udvidede tests er IKKE inkluderet i standardundersøgelsen, så der tages ekstra betaling for denne type tests, ligesom rapporten for undersøgelsen normalt vil tage op til en uge længere at få gjort klar.

Som udgangspunkt foretager vi ikke destruktive undersøgelser. Det vil sige, at vi ikke borer huller, fjerner paneler osv. Vi tilbyder dog, at foretage destruktive undersøgelser som en særskilt ydelse, da de kan være nødvendige for at fuldstændig at kunne fastslå omfanget af problemet med skimmelsvamp, hvilket anbefales at få fastslået, inden en skimmelsanering igangsættes.

Skadens omfang

Hvis vi konstaterer fugt eller skimmelsvamp, har vi normalt også et god bud på skadens omfang, hvorfor og mulige løsninger. Det er naturligvis inkluderet i prisen.

Viser det sig, at skaderne gemmer sig under gulvet, bag paneler eller lignende, kan det vise sig nødvendigt at blotlægge skimmelangrebet, for at kunne fastslå det fulde omfang af skaderne. Det sker typisk ved at fjerne paneler, bryde gulvbrædder op osv.

I disse tilfælde giver vi et nyt tilbud på at fastslå omfanget af skimmelskaderne, og evt. skimmelsanering. Som udgangspunkt står vi ikke for udbedringen efter denne type undersøgelser, men vi kan naturligvis hjælpe med det, hvis du ønsker det. Det er blot ikke inkluderet i prisen for denne type undersøgelse.

Vi bestræber os dog altid på, at være så skånsomme og diskrete som muligt, når vi laver destruktive undersøgelser, så der bliver mindst muligt at reetablere efterfølgende.

Andre undersøgelser

fugt- og skimmelsvampundersøgelse kan også kombineres med andre typer undersøgelser. F.eks. for radon og formaldehyd.

Radon er en kræftfremkaldende gasart, der siver op fra undergrunden og kan trænge ind i boligen, mens formaldehyd, der ligeledes er en kræftfremkaldende gasart, kan komme fra møbler, spånplader osv. Gennemgangen af din bolig eller virksomheder tager typisk mellem ca. ½ og 1½ time – alt efter hvor mange rum, der skal undersøges. Ring eller skriv til os for at høre nærmere.

Priser

Hvis du ønsker et enkelt rum undersøgt for fugt og skimmelsvamp, koster det 2.450 kroner plus kørsel (se skema). Prisen er naturligvis inkl. moms og undersøgelsen omfatter gennemgang af erfaren konsulent, fugtmålinger, evt. indikatortest for skimmelsvamp på overflader (PRO-Clean), gode råd og vejledning på stedet samt en simpel rapport.

Hvert efterfølgende rum koster 375 kroner inkl. moms, mens en hel bolig/virksomhed op til 200 m2 kan undersøges for 3.750 kroner inkl. moms. Undersøgelsen omfatter gennemgang af erfaren konsulent, fugtmålinger, evt. indikatortest for skimmelsvamp på overflader (PRO-Clean), gode råd og vejledning på stedet samt en simpel rapport.

Vores priser for kørsel

*Rapporter

Simpel rapport. Vi giver altid en mundtlig forklaring på problemerne hos dig i forbindelse med selve undersøgelsen. Inden for typisk 1-2 uger efter undersøgelsen modtager du desuden en simpel rapport med resultaterne fra undersøgelsen og en kort vurdering af skaderne. Der vil også være en hurtig beskrivelse af hvilke næste skridt, du bør tage, hvis der er konstateret problemer med fugt og/eller skimmelsvamp.

Den simple rapport kan udvides med billeder samt en længere beskrivelse af problemer og løsninger. Det kan f.eks. være velegnet i forbindelse med forsikrings- og retssager. En udvidet rapport koster 500 kroner inkl. moms ekstra.

 

**Udvidede test for skimmelsvamp

En eller flere PRO-Clean indikatortests, Hvis der er synlige tegn på skimmelsvamp, er en eller flere PRO-Clean indikatortest inkluderet i basisprisen for vores undersøgelser. Hvis der behov, og kun efter aftale med dig, tager vi også prøver med en eller flere af de mere avancerede Mycometer- eller DNA-test.

Disse test, der koster fra 785 kroner inkl. moms pr. stk, analyseres efterfølgende på laboratorium og der udarbejdes særskilte rapporter med resultaterne. Det tager typisk fem hverdage at få analyseret denne type test, og kan derfor forlænge tiden for at lave rapporten fra undersøgelsen.

Ønskes en artsbestemmelse af svampeangrebet, f.eks. ved mistanke om ægte hussvamp, koster det 965 kroner inkl. moms. Denne type analyse, der også udføres på et laboratorium, tager normalt også fem hverdage.