Genbrug varmen

Med varmegenvinding kan du udnytte den varme, der allerede er i boligen

Med varmegenvinding (også kaldet genveksanlæg) udnytter du den varme, der allerede er i boligen. Samtidig får du et bedre indeklima.

Et anlæg til varmegenvindig (genveksanlæg) er i bund og grund et avanceret ventilationsanlæg, hvor varmen fra den luft, der suges ud af boligen, overføres til den friske, køligere luft, der blæses ind i boligen udefra. Derfor forbedres indeklimaet, da boligen ventileres med frisk luft.

Fordele
  • Spar på varmeregningen ved at ”genbruge” den varme, der allerede er i boligenBedre indeklima
  • Masser af frisk luft, uden at ”fyre for gråspurvene”
  • Undgå lugte og reducer skadelige stoffer i luften, f.eks. formaldehyd og radon
  • Holder luftfugtigheden i boligen lav, så problemer med husstøvmider og skimmelsvamp kan undgås
  • Kan filtrere pollen og partikler fra luften
  • Gør det lettere at overholde kravene (i Bygningsreglementet) til et lavt energiforbrug og tilstrækkelig luftskifte i nye huse
  • Mulighed for at omstille anlægget om sommeren, så det, i begrænset omfang, i stedet giver kølig luft

Det er en såkaldt varmeveksler, der overfører varmen. Der skabes nemlig en form for kontakt mellem den kølige luft, der blæses ind, og den lune luft, der blæses ud af boligen – blot skilt fra hinanden af nogle tynde plader – inde i varmeveksleren. På den måde overføres varmeenergien overføres fra den ene til den anden luftstrøm.

Genbrug det meste af varmen

I varmeveksleren overføres varmeenergien mellem luftstrømmene

Varmeenergien overføres fra den ene til den anden luftstrøm i den såkaldte varmeveksler.

Alt afhængig af hvor effektiv varmeveksleren er, kan op til 95% af indeluftens varme genvindes. Selv ved lavere effektivt kan det ses på den samlede varmeregning.

Oftest er varmeveksleren indbygget i en kasse, der typisk placeres på loftet i boligen. Dermed kan luft nemt blæses ud og suges ind via rør i taget.

Der findes også mere avancerede udgave af genveksanlæg, der kan hjælpe til endnu større besparelser på varmeregningen. I disse anlæg kan en indbygget luft-til-vand varmepumpe hjælpe med at opvarme det vand, der benyttes i boligen. Her udnyttes restvarmen fra den luft, der blæses ud af boligen.

Kræver rørføring

For at luften fra genveksanlægget kan blive ført rundt i boligen, kræver det en del rørføring. Desuden skal rørene have en diameter på mindst 12,5 cm.

Derfor er det normalt lettest, og dermed billigst, at installere genveksanlæg i huse med uudnyttet loftsrum. Eller i forbindelse med opførelsen af et nyt hus.

Det kan selvfølgelig også lade sig gøre, at installere rørene, selv om der ikke er uudnyttet loftsrum. Så må man blot acceptere synlige rør eller skjule rørene i f.eks. rørkasser. I disse tilfælde skal man påregne ekstra udgifter til etableringen, da rørføringen kræver større arbejde.

I nye huse kan det med fordel betale sig, at indbygge anlægget allerede under opførelsen. Det kan oftest lade sig gøre, også selv om huset måske er lidt usædvanligt og ikke har uudnyttet loftsrum.

Tilskud

Det er muligt, at opnå energitilskud til ventilationsanlæg med genvinding (genveksanlæg). Det forudsætter dog, at den udskiftede luftmængde, er den samme efter montering, som den var via naturlig ventilation før skiftet. Det er de enkelte energiselskaber, der giver tilskuddet. Og dermed kan tilskuddet, der gives, variere fra energiselskab til energiselskab.

Ligeledes er der mulighed for at benytte håndværkerfradraget, så arbejdslønnen, eller en del af den, kan trækkes fra i skat.

F.eks. kan rør indbygges i vægge og loftet, hvis det tages med i planlægningen fra starten. På den måde kan man undgå en ekstraregning for at installere et anlæg.

Vi anbefaler Danfoss- og Sentinel-løsninger grundet høj kvalitet, lang levetid, lavt energiforbrug og lavt støjniveau.

Få et uforpligtende tilbud

Ønsker du at høre mere om ventilation med varmegenvinding og hvad det vil koste, at etablere hos dig, samt hvor stor en besparelse du kan få på varmeregningen? Så bestil et gratis og uforpligtende konsulentbesøg.

AGX Indeklima
Ejby Mosevej 5
2600 Glostrup
Tlf. 61 42 40 40
E-mail: info@agx.dk